7462 7030

Behandling af persondata

Det er Fodklinikken Aabenraa/Michael Dalbo Perdersen, som behandler alle persondata.
Fodklinikken Aabenraa modtager persondata, når kontaktformularen på vores website benyttes.

Personoplysninger

– Navn

– Telefonnummer.

– E-mailadresse.

Personoplysninger bliver slettet efter ønske, efter gældende lovgivning, eller når det skønnes unødvendigt at opbevare oplysningerne.

Gigahost

Alle mails sendes og modtages via et mailsystem. Mailen er opsat hos Gigahost, som der er indgået en databehandleraftale med.

Risikoen for brud på sikkerhed

Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden. Hvis dine data er berørt, vil du får besked indenfor 72 timer efter, at brud på sikkerheden er opdaget.

Indsigelse

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Fodklinikken Aabenraa behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en registrering, som Fodklinikken Aabenraa har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan rette henvendelse Fodklinikken Aabenraa, hvis du ønsker at få overblik over, eller få slettet, oplysninger, som Fodklinikken Aabenraa ligger inde med.

På klinikken

Klinikken er forpligtet til at få et skriftligt samtykke fra alle vores kunder, inden behandling kan påbegyndes.
Ved første konsultation vil du få udleveret en samtykkeerklæring til underskrift.

Læs mere om Fodklinikken Aabenraa cookiepolitik her.

Læs mere om Datatilsynet her.

Læs mere om Fodklinikken Aabenraa privatlivspolitik her.