7462 7030

Fodterapeutens rolle og opgaver

Fodterapeutens rolle og opgaver

Forholdet mellem læge og fodterapeut

En af fodterapeutens opgaver er at medsende oplysninger om følgesygdomme, og fodterapeuterne er forpligtede til at sende en epikrise til praktiserende læge.

De oplysninger om følgesygdomme, som den praktiserende læge skal medsende, er viden om evt. iskæmi, og om patienten har andre senfølger af diabetes, specielt væsentligt nedsat syn og/eller væsentligt nedsat nyrefunktion.

Wagners skala

Wagners grad 0: Hård hud – risiko for udvikling af sår.

Wagners grad 1: Overfladisk sår.

Wagners grad 1a: Overfladisk sår med infektion.

Wagners grad 2: Dybt sår uden infektion.

Wagners grad 3: Dybt sår med infektion.

Det vurderer fodterapeuten

Fodterapeuten vurderer, om der er behov for forebyggende fodbehandling, indlæg og/eller aflastninger. Det vil ikke nødvendigvis være i form af regelmæssig fodbehandling.

Den mest effektive behandling er ofte vejledning om fodtøj og korrekt egenomsorg: Fx negleklipning kombineret med aflastningsterapi.

Baggrunden for informationsdeling og henvisninger

Årsagen til ønsket om oplysninger i henvisningen er, at fodterapeuterne skal risikostratificere diabetespatienternes grupper.

Lavrisikopatienter kan få tilskud til journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus, men kan ikke få tilskud til forebyggende fodbehandling (beskæring, negleklipning osv.).

Tilbuddet til de øvrige risikogrupper er, udover tilskud til journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus, maksimalt fire til ni fodbehandlinger per år. Dog kan patienter med diabetiske fodsår eller tidligere amputation få ubegrænset behandling.

Fodterapeutens rolle og ansvar

Fodterapeuter udfører delbehandling af fodsår efter aftale med specialiseret tilbud (fx sårcenter, ambulatorium eller praktiserende læge). Fodterapeuter skal ikke vurdere og behandle nye fodsår – kun hvis problemet er akut, og der på kort sigt ikke er andre muligheder.

Lægen på det sted, hvor patienten går til kontrol med sit sår, er ansvarlig for behandlingen.

Fodklinikken Aabenraa

Åbningstider

Mandag og onsdag:

8:00 til 17:00.

Fredag:

8:00 til 16:00.

Udebehandling efter aftale.

Andre tidspunkter ifølge aftale. Ring til: 

7462 7030.