7462 7030

Hård hud på trædepude

Hård hud på trædepude

Når mennesket bevæger sig fremad, sker det fra naturens hånd efter et ganske bestemt mønster. Først sættes hælen i jorden i en lille udaddrejet vinkel. Derefter flyttes vægten frem over fodens yderrand til lilletåens trædepude. Hernæst flytter vægten sig tværs over forfoden til storetåens trædepude og til sidst ud over storetåen. Det er derfor ikke unaturligt, at der forekommer lidt hård hud på hælen samt lilletåens og storetåens trædepuder.

Årsager til hård hud på trædepude

Hos nogle mennesker er tykkelsen af det væv, der skal fungere som en stødpude under storetåens og lilletåens trædepuder, ikke tykt nok. Det kan være medfødt men kan også opstå som følge af forskellige sygdomme, medfødte fejlstillinger samt alder. Når vævet ikke kan modvirke det tryk, som foden bliver udsat for, forøges trykket fra knoglerne ned mod huden og underlaget voldsomt.

Hudens naturlige reaktion på en overbelastning er, at den begynder at fortykke sig. Derved opstår der hård hud, som kan blive så voldsom, at den danner en hård plade under storetåens og lilletåens ledhoveder.

Hvis trykket bliver yderligere forøget, fx på grund af meget hård hud eller et tyndt lag væv, dannes der ligtorne.

Mindre almindelige årsager

En anden årsag til smerter i trædepuderne kan være, at man op til midten af 1970’erne behandlede vorter med radiumstråler. Behandlingen var ganske effektiv, men senere viste der sig dog stråleskader i form af arvævslignende tilstande i huden. Da et sådant arvæv har en anden konsistens end den øvrige hud, opfattes det som en belastning i huden. Det kan på trædepuderne medføre nogle glashårde fortykkelser af huden, som kan være yderst smertelige. En simpel operation i fodsålen kan have samme dårlige resultat. Den hårde hud og ligtornene kan bevirke, at det føles som at gå på en sten eller nål, og det kan være yderst smertefuldt.

Behandling af hård hud på trædepuder

Fodterapeuten kan umiddelbart afhjælpe generne med en fodbehandling. På sigt afhjælper fodbehandlingen dog ikke problemet, idet trykket fra knoglerne fortsat er til stede. Derfor bør borgeren træffe aftale om jævnlige fodbehandlinger. I samråd med fodterapeuten bør det også overvejes at få fremstillet et aflastende indlæg. Dette kan fodterapeuten fremstille efter individuelle mål. Fodterapeuten benytter forskellige materialer og fremstillingsmetoder alt afhængig af problemets art, den almene helbredstilstand, fysik og aktivitet.

Fodklinikken Aabenraa

Åbningstider

Mandag og onsdag:

8:00 til 17:00.

Fredag:

8:00 til 16:00.

Udebehandling efter aftale.

Andre tidspunkter ifølge aftale. Ring til: 

7462 7030.